Fastighetsnära avfallsinsamling med Decem®!

Decem; systemlösning för fastighetsnära avfallsinsamling i flera fraktioner med standardkärl och standardfordon.

Systemtänket är modulärt. Börja i liten skala med ett kärl och bygg ut med kärl nummer 2 och 3. Exempelvis, ska ni införa matavfallsinsamling kan ni börja med ett kärl med mellanvägg. I fack 1 samlar ni matavfall och i fack 2 restavfall. När tillfälle ges kan ni bygga ut med kärl 2 och 3 för fler fraktioner. Decem innebär också:

Kostnadseffektiv uppstart då det bygger på standardprodukter.

Bra arbetsmiljö, vid villa är volymen på största kärlet som används max. 240L med mellanvägg.

Flexibilitet då ni kan använda er av standardsopbilar exempelvis tvåaxlade fordon som ger tillgänglighet i mer svåråtkomliga områden. Mellanväggarna i kärlen kan tas bort och/eller flyttas allt eftersom behovet förändras exempelvis i takt med teknikutveckling etc.

Ladda ned produktblad, klicka här

För mer info, tveka inte att kontakta oss på:
info@sulonordic.se eller på 0410-124 60.

Decem bygger på din kreativitet och era förutsättningar och kan därför byggas på många olika sätt. Ovan bild är ett exempel baserat på 3 stycken 240 l kärl med mellanvägg.