San Sac - En del av SULO Group

SULO Group förstärker sitt engagemang på den skandinaviska marknaden genom att förvärva San Sac Group, vilket offentliggjordes den 9 januari 2020.

Vi stärker nu vår kundservice för SULO produkter genom att komma närmare er kunder. Detta genom att vi ändrar säljstrukturen. SULO Nordic AB, helägt dotterbolag i SULO Group, integreras in i San Sac AB men verksamheten blir kvar i sin helhet med anställda, kontor, lager och verkstad i Trelleborg. Framöver sker försäljningen av SULO produkter genom San Sac AB på den svenska marknaden. I Danmark och Norge är det systerbolagen Rubaek & Co. A/S respektive EnviroPac AS som ansvarar för försäljningen.

För mer information besök:
San Sac AB - www.sansac.se 
Rubaek & Co. A/S - www.rubaek.dk
EnviroPac AS - www.enviropac.no

Vi kan avfallshantering!

För mer information kontakta:
Martin Brandsvig
Sales Director SULO Nordic
Telefon: 0410-610 75
E-post: martin.brandsvig@sulonordic.se

San Sac Group är den ledande leverantören av produkter för sortering, förvaring och komprimering av avfall i Skandinavien och en världsledande tillverkare av vertikala balpressar. San Sac Group består av nio bolag med cirka 500 anställda, omsättningen överstiger 170 M EUR.

SULO Group finns representerade med tillverkning och lokalkontor över hela världen och har en historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet. I början av 70-talet startade SULO tillverkning av plastbehållare och är idag en av världens största  tillverkare. SULO är även en av Europas största tillverkare av underjordsbehållare och tillhandahåller ett standardiserat sortiment som är väl beprövat i vårt nordiska klimat.