Minimal yta, maximal insamling!

Underjordsbehållare (UGS) gör det möjligt att samla in avfall i stora behållare och endast ta en liten visuell yta i anspråk. Detta innebär att behållarlösningen kan placeras i stadskärnor, tätbefolkade bostadsområden och kulturskyddade områden utan att inverka nämnvärt på den omgivande visuella miljön.

Behållaren har en mindre inkasttopp. Under ytan finns en behållare på 3 m3, 4 m3 eller 5 m3. Eftersom behållaren är under ytan förvaras avfallet i en sval miljö som minskar risken för dålig lukt etc. UGSer ger också en bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetarna, i stället för att dra tunga sopkärl på exempelvis 370L lyfter man denna behållare med kran. 

SULO tillhandahåller ett standardiserat sortiment av UGSer som är beprövade i vårt nordiska klimat och tillverkade i vår egna fabrik. SULO är en av dem största tillverkarna, i Europa, av denna typ av produkter, vilket också visar på den höga kunskapsnivån vi har inom denna typ av produkter. 

Ladda gärna ner vår UGS katalog och tveka inte att kontakta oss på info@sulonordic.se eller 0410-124 60.